Budova a pohledy do dvora bývalé jezuitské koleje v Brně

v letech 1778–1782 sídle šlechtického konviktu a semináře C. k. univerzity v Brně (fotografie z roku 1904 před zbořením kolejních budov – zachoval se pouze dietrichštejnský portál, přenesený k jezuitskému kostelu v nynější Mozartově ulici).

C. k. univerzita v Olomouci a v Brně (1774–1782)

V roce 1778 byla olomoucká univerzita přestěhována do Brna, v roce 1782 se  vrátila do Olomouce, ale pouze jako lyceum s omezenými promočními právy. Sídlem lycea, gymnázia a medicínsko-chirurgického studia připravujícího ranhojiče a porodní asistentky se stala budova bývalého semináře sv. Františka Xaverského (nyní budova Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci).