Biblista, orientalista, cestovatel, etnograf a spisovatel ThDr. Alois Musil (1868–1944)

jako náčelník beduínského kmene Beni Sachr. Od roku 1901 působil Musil jako profesor Starého zákona na C. k. teologické fakultě v Olomouci, jejímž byl absolventem.

Promoční aula teologické fakulty po úpravách v roce 1937

Po zrušení C. k. Františkovy univerzity setrvala v Olomouci samostatná C. k. teologická fakulta, připravující bohoslovce a poskytující vyšší teologické grady římskokatolickým duchovním. Po vzniku Československé republiky byla olomoucká teologická fakulta přejmenována v roce 1919 na Cyrilometodějskou fakultu bohosloveckou v Olomouci. Když se postupně z budovy fakulty vystěhovalo německé gymnázium (1903) a Studijní knihovna (1935), byla budova v letech 1935–1937 rekonstruována.