Promoční aula, detail střední části průčelní stěny, rok 1937

Současná budova Cyrilometodějské teologické fakulty UP

Tzv. rotunda, slavnostní sál; po roce 1937 pracovna děkana fakulty

17. listopadu 1939 byla Cyrilometodějská fakulta bohoslovecká v Olomouci stejně jako jiné české vysoké školy uzavřena německými okupanty tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava. Výuka na této fakultě byla obnovena bezprostředně po osvobození Československa v květnu roku 1945.