Teoretické ústavy lékařské fakulty, postavené podle projektu Jiřího Krohy,

představovaly v době svého vzniku zcela unikátní komplex pro výuku studentů medicíny.

Olomoucký studentský majáles v roce 1957

Olomoucký studentský majáles v roce 1957

Univerzita Palackého v Olomouci procházela v padesátých letech velmi obtížným obdobím. V důsledku neuvážených školských reforem se její organizační struktura omezila pouze na lékařskou fakultu, přičemž v Olomouci v letech 1953–1958 současně existovala Vysoká škola pedagogická s fakultami společenských a přírodních věd. Roku 1950 zanikla také Cyrilometodějská fakulta teologická UP.