Literární historik Oldřich Králík při výuce v rektorátních zahradách

Ze studentské divadelní tvorby

Na sklonku padesátých a na začátku šedesátých let se Univerzita Palackého rozrostla na čtyři fakulty – lékařskou, filozofickou, přírodovědeckou a pedagogickou.