Univerzita Palackého slaví 35. výročí obnovení

Konala se Univerziáda.

Setkání studentů a učitelů s tajemníkem ÚV KSČ Janem Fojtíkem (1984)

Po porážce Pražského jara zavládla ve společnosti tzv. normalizace; Univerzita Palackého se stala – stejně jako jiné vysoké školy – bedlivě sledovaným a kontrolovaným subjektem ze strany mocenského centra. I přesto se Univerzita Palackého v Olomouci rozvíjela jako významné středisko vědeckého bádání, umělecké tvorby a vysokoškolské výuky.