Knihovna a studovna Cyrilometodějské teologické fakulty UP

V roce 1990 vznikla fakulta tělesné kultury

V roce 1991 bylo zahájeno studium na právnické fakultě

Nynější hlavní budova Pedagogické fakulty UP

bývala po roce 1968 hlavním velitelstvím sovětských okupačních vojsk. Po předání univerzitě v letech 1991–1996 byla budova fakulty částečně adaptována, včetně vestavby podkroví

Již na počátku devadesátých let se Univerzita Palackého rozrostla o další fakulty – Cyrilometodějskou teologickou fakultu UP, Fakultu tělesné kultury UP a Právnickou fakultu UP. Souběžně prudce narůstal počet studentů.