V roce 1999 bylo otevřeno Informační centrum UP

Klasicistní budova tereziánské zbrojnice se po celkové rekonstrukci stala sídlem univerzitní knihovny, audiovizuálního centra a vydavatelství. Přestavba byla inspirována Komenského ideou o přeměně zbrojnic v bibliotéky.

V roce 2002 zahajuje svou činnost v zrekonstruované budově jezuitského konviktu Umělecké centrum UP

V budově sídlí uměnovědné a uměnovýchovné katedry filozofické a pedagogické fakulty, v Kapli Božího Těla a v atriu se pořádají koncerty. Budova disponuje výstavními prostorami, divadelním a filmovým sálem.

Rozvoj Univerzity Palackého si vyžádal výstavbu nových objektů a rekonstrukci cenných budov historických (např. tereziánské zbrojnice a bývalého jezuitského konviktu).