Promoce Fakulty zdravotnických věd UP

Děkanát Fakulty zdravotnických věd sídlí v budově na tř. Svobody

V roce 2008 vznikla Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci, poskytující vysokoškolské vzdělání v nelékařských zdravotnických oborech.