Nová budova Přírodovědecké fakulty na třídě 17. listopadu

byla slavnostně otevřena roku 2009

Na podzim roku 2011 se veřejnosti otevřely zrekonstruované historické zahrady na olomouckých hradbách

V roce 2012 byl zahájen provoz Ústavu molekulární a translační medicíny (BIOMEDREG)

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů - vizualizace nového areálu

V nové dostavbě Teoretických ústavů budou sídlit pracoviště lékařské fakulty a fakulty zdravotnických věd

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum

Výstavba Výzkumně-vzdělávacího areálu Pedagogické fakulty UP

Pevnost poznání

V roce 2009 byl zahájen provoz v nové budově Přírodovědecké fakulty UP na Envelopě. Díky finanční podpoře z Evropské unie Univerzita Palackého buduje od roku 2011 pět vědeckovýzkumných areálů. Příspěvkem Univerzity Palackého k proslulým olomouckým parkům je rekonstrukce okrasných zahrad na olomouckých hradbách pod budovami rektorátu a filozofické fakulty. Vzniká také Pevnost poznání (v areálu bývalé Korunní pevnůstky v Bezručových sadech) jako interaktivní návštěvnické centrum, které hodlá zábavnou formou přilákat zejména děti a mládež k přírodovědným a společenským naukám.