Finanční podporu na oslavy 440 let od založení Univerzity Palackého lze zasílat na bankovní účet UP v Olomouci, číslo účtu 19-1096330227/0100. Účet byl zřízen u KB, a.s., v Olomouci, variabilní symbol 999900031.