Olomoucká univerzita je nejstarší univerzitou na Moravě a druhou nejstarší univerzitou v České republice. V roce 2013 si připomínáme 440 let od jejího založení.

Před 440 lety, 22. ledna 1573, potvrdil papež Řehoř XIII. donaci biskupa Viléma Prusinovského z Víckova pro olomouckou kolej Tovaryšstva Ježíšova a 3. července téhož roku ji svěřil do péče a ochrany olomoucké kapituly a olomouckého biskupa Jana Grodeckého z Brodů. Začala se tak psát historie vysokého učení v Olomouci. O necelých šest měsíců později vstoupila Olomouc mezi tehdejší univerzitní města – 22. prosince 1573 na základě žádosti rektora olomoucké jezuitské koleje a gymnázia Hurtada Péreze adresované císaři Maxmiliánovi II. bylo olomoucké jezuitské akademii přiznáno promoční právo. 

Vývoj olomoucké univerzity v průběhu čtyř staletí reflektoval mezníky historie Evropy i českých zemí. Třicetiletá válka v letech 1618 až 1650, zrušení jezuitského řádu v roce 1773, revoluční rok 1848, vznik Československé republiky v roce 1918, německá okupace Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939 až 1945 či studentské demonstrace v letech 1939 a 1989 – to vše poznamenalo minulost dnešní Univerzity Palackého. Dnes patří Univerzita Palackého v Olomouci, reprezentovaná osmi fakultami a 23 tisíci studenty, k prestižním českým vysokým školám. Více než dva a půl tisíce jejích zaměstnanců tvoří výraznou olomouckou komunitu, jež se dále rozroste po dokončení budovaných univerzitních výzkumných center.